Meteen naar de inhoud
100% kwaliteit in begeleiding - 100% in maatschappelijk verantwoord werken

Stichting D-A-T werkt met mensen die een verstandelijke of lichamelijke beperking hebben. Daarom steken we meer dan gemiddelde tijd in hun begeleiding. Ervaren werkmeesters/begeleiders staan klaar om hen te ondersteunen. Onze werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het repareren van computers en het opknappen van kantoor meubels en allerhande kunstwerkzaamheden. eventueel installeren van programma’s op computers gebeurt op de werkplaats. Wij hebben bij stichting DAT diverse mensen die je van alles kunnen leren van het programmeren tot het installeren van diverse soorten programma’s. Op regelmatige basis gaan we op pad om oude computers en meubels op te halen. Bij toerbeurt gaan er enkele collega’s mee.

De vaardigheden om dit te kunnen worden goed getraind, Met het accent op wat je kan en niet op wat je niet kan!
Je leert ook om alle materialen apart op te bergen! Ook de sociale vaardigheden krijgen meer dan voldoende aandacht. O.a. hoe ga je met klanten/opdrachtgevers om? Kun je leren om met andere mensen samen te werken? Durf je te vragen als je iets niet kan? En alle zaken die te maken hebben met persoonlijke ontwikkeling.

In de eigen werkplaats doen onze mensen de technische vaardigheden op. Ook bereiden we de mensen zo veel als mogelijk voor op zelfstandig werken. Niet alleen op de kwaliteit van het werk, we trainen met name de sociale vaardigheden maar letten ook nadrukkelijk op het welzijn van de medewerkers. Op het werk is er altijd toezicht. Veiligheid is gewaarborgd: Werkbegeleiders beschikken over alle relevante diploma’s en certificaten, zoals BHV, EHBO, reanimatie en dergelijke.

Hoe is de samenwerking geregeld?
  • Met iedere medewerker sluiten we een leer/werkovereenkomst af, daarin     staan de rechten en plichten voor beide partijen duidelijk omschreven.
  • Met ouders/verzorgers, begeleiders en andere betrokkenen is regelmatig     overleg. Zijn er problemen in de samenwerking, dan nemen we direct contact     op.
  • Op geestelijk en sociaal gebied is er contact met stichting MEE, Middin,     IpseDeBruggen, Levin, ’s Heeren Loo en andere stichtingen die veelal de     woonbegeleiding regelen.
  • Uiteraard zijn de medewerkers aangesloten bij een collectieve     bedrijfsverzekering.